Privacybeleid

We doen er alles aan om uw gegevens privé te houden en alleen informatie te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met onze Wet bescherming persoonsgegevens. We geven uw gegevens niet door aan derden, behalve zoals wettelijk vereist. We zullen passende maatregelen nemen om uw privacy te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie verstrekt (bijvoorbeeld een creditcardnummer om een aankoop te doen), zullen we redelijke maatregelen nemen om deze te beschermen, zoals het coderen van uw kaartnummer. We zullen ook redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens in opslag te beschermen.

Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor het verwerken van betalingen en worden niet bewaard voor marketingdoeleinden. Uw recht op privacy is erg belangrijk. Wij erkennen dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op een verantwoorde manier handelen. Wij zijn van mening dat deze informatie alleen mag worden gebruikt om ons te helpen u beter van dienst te zijn. Daarom hebben we een beleid opgesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Website copyright

Copyright © Galleon Systems Ltd - Alle rechten voorbehouden. Deze materialen zijn, tenzij anders vermeld (inclusief en zonder beperking alle artikelen, tekst, afbeeldingen, logo's, compilatie en ontwerp) copyright © Galleon Systems Ltd Alle rechten voorbehouden. Galleon Systems Ltd materialen mogen op beperkte basis worden gekopieerd en gedistribueerd voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat al het gekopieerde materiaal intact blijft en dat alle kopieën de volgende kennisgeving op een duidelijk zichtbare plaats bevatten: "Copyright © Galleon Systems Ltd Alle rechten Gereserveerd." Deze materialen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galleon Systems Ltd niet worden gekopieerd of verspreid voor commerciële doeleinden of voor welke vorm van compensatie dan ook.

Informatie verzameld

We gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. We gebruiken cookies om inhoud te leveren die specifiek is voor uw interesses en om uw wachtwoord op te slaan, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze site bezoekt. Bovendien houden onze webservers informatie bij over de bezoeken aan onze websites. We stellen bijvoorbeeld statistieken samen die het dagelijkse aantal bezoekers van onze sites weergeven, de dagelijkse aanvragen die we voor bepaalde bestanden op onze websites ontvangen en uit welke landen deze verzoeken afkomstig zijn.

Deze geaggregeerde statistieken worden intern gebruikt om diensten beter aan het publiek te bieden en kunnen ook aan anderen worden verstrekt, maar nogmaals, de statistieken bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om dergelijke informatie te verzamelen. Onze online formulieren vereisen dat gebruikers ons contactinformatie (zoals hun naam en e-mailadres), een contactnaam en demografische informatie (zoals hun postcode, leeftijdsgroep) verstrekken. We gebruiken klantcontactinformatie uit het formulier om de gebruikersinformatie over ons bedrijf en promotiemateriaal te verzenden.

De contactgegevens van de klant worden ook gebruikt om contact op te nemen met de bezoeker wanneer dat nodig is. We zullen de naam, het adres of de accountinformatie niet bekendmaken aan niet-gelieerde partijen, behalve: wanneer de klant vraagt of toestemming geeft voor openbaarmaking waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen (bijv. in reactie op een rechtbank of fraudeonderzoek) waarbij we zijn overeengekomen om informatie te verstrekken in het kader van onderhandelde contracten en waarbij de klant is geïnformeerd over de mogelijkheid om informatie te delen voor marketing of andere soortgelijke doeleinden via een voorafgaande directe communicatie en de klant de redelijke kans en tijd om te weigeren.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

De website wordt aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" -basis zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel , niet-inbreuk, compatibiliteit, beveiliging en nauwkeurigheid voor zover wettelijk toegestaan.

Galleon Systems is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook (inclusief maar niet beperkt tot verlies van zaken, kansen, gegevens, winst) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website ntp-time-server.com maakt geen garantie dat de functionaliteit van de website ononderbroken of vrij van fouten is, dat defecten worden gecorrigeerd of dat de website of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke of destructieve zaken. Niets in deze Algemene voorwaarden mag zodanig worden uitgelegd dat de aansprakelijkheid van ntp-time-server.com wordt uitgesloten of beperkt voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van ntp-time-server.com of die van zijn werknemers of agenten.

Veiligheidsbeleid

Voor uw voordeel hebben we ervoor gezorgd dat alle creditcardtransacties via een beveiligde webserver worden afgehandeld. Dit kan een overzeese server zijn. Uw creditcardgegevens worden niet in een leesbare vorm op onze website bewaard, waardoor onbevoegden uw gegevens niet kunnen leren kennen terwijl ze via internet worden verzonden. Elke keer dat u bij ons bestelt, moet u uw creditcardgegevens invoeren, omdat we geen kaartgegevens opslaan.

Contact met ons opnemen

Galleon Systems Ltd mening dat de bescherming van het recht op privacy van elke persoon van fundamenteel belang is voor de kwaliteit van klantrelaties. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, kunt u contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en u dient zich hierbij te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.